Felsökning Men Också åtgärda Autentiseringsfel

Går din dator långsamt och ger dig sorg? I så fall kan det vara dags för en Reimage.

I den här typen av guide beskriver vi några av de möjliga orsakerna som kan peka på ett autentiseringsfel, och efter det erbjuder vi möjliga korrigeringar som du och din familj kan försöka lösa detta dilemma .Om du kan ange ett inloggningsnamn, bekräftar detta att auktoriseringsfelet är relaterat till webbläsaren de faktiskt använde och du måste rensa cacheminnet. Om alla kunde få det här felmeddelandet så är titeln och/eller lösenordet du angav fel typ av. Felmeddelande: “Autentisering misslyckades!

Felkod Beskrivning och servicesteg auth/claims-too-large
Förekomstens nyttolast som tillhandahålls vid setCustomUserClaims() överstiger Den totala tillåtna storleken är 1001 byte. auktorisering/e-postadress finns redan
Den angivna e-posten har redan använts av en aktiv fördelaktig användare. Varje användare måste har att du helt enkelt unik e-postadress. Identity/Identifier-Expired Token
Den medföljande Firebase ID-token har löpt ut. auktorisering/ID-token återkallad
Firebase ID-token har återkallats. auktorisering/otillräcklig auktorisering
Begagnade inloggningsuppgifter för att initiera din nuvarande Admin SDK är inte tillräckligt. Behörighet att använda den begärda autentiseringsresursen. Att se upp till