Efter att elektronikbutikerna översvämmades och DVD-spelare kollades dessa utmärkta enheter i kupongkatalogen. Som genomför visar, finns det mycket kopplat till fel i DVD-spelare i den utmärkta bulk. Alla fel på de största typerna av “No or Disk”-misstag, icke-linjär uppspelning fryser, etc. debiteras nedan i vår felsökningsruta för html-kod för Insignia DVD-spelare. Prestanda

Problem För att Lösning

Strömkabeln var fortfarande urkopplad. Sätt i strömsladden ofta i eluttaget. Stäng av. Tryck på POWER-knappen för att använda spelaren. Onormal eller förverkad bild TV:n tar inte emot signaler helt och hållet från basebollspelare. Välj lämpligt visdomsläge för video på TV så varför huvudbilden från din professionella visas på TV-skärmen. Videokabeln kanske inte har anslutits ordentligt. Anslut videokablarna korrekt till kontakterna. Den anslutna TV:n var inte påslagen. Sätt på valfri TV. Inget ljud Enheter som är anslutna till de flesta ljudterminaler är inte utformade för att ta emot resultat från spelaren. Välj ett annat inmatningsläge för ljudinspelning så att du kan uppfatta allt vårt ljud från din spelare. Ljudkabelanslutningar är inte korrekt anslutna. Anslut kabeln helt ljudinspelningar till specifika kontakter. Mat som är direkt ansluten till enheten med valfri högtalarkabel är inaktiverad.

Denna programvara är ett måste för alla som har haft problem med sin dator. Det fixar din maskin och skyddar dig från felmeddelanden!